Zbirka nalog za predmet Numerične metode

Avtorji: Janko Slavič, Domen Gorjup, Klemen Zaletelj, Luka Knez, Jaka Javh, Blaž Starc, Matija Brumat

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Ljubljana, 2019